Kolam Terpal Kerangka Bambu

Analisis Kolam Terpal Kerangka Bambu pada Budi Daya Ikan Lele

Kolam terpal dengan kerangka bambu atau kayu dibuat di atas permukaan tanah. Ukuran kolam disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia dan ukuran terpalnya. Langkah-langkah pembuatan kolam terpal dengan kerangka bamboo atau kayu adalah sebagai berikut:

  • Siapkan lahan. Bersihkan lahan yang akan digunakan dari benda-benda yang mengganggu misalnya rumput dan pohon serta ratakan tanah. Apabila tanah tidak rata atau miring, tanah dapat diratakan menggunakan pelepah pisang atau sekam padi. Selain berfungsi untuk meratakan tanah, kedua hal tersebut juga dapat menstabilkan suhu.
  • Bambu dan kayu ditancapkan sebagai tiang utama di setiap sudut kolam
  • Buat kerangka kolam dari bambu atau kayu yang telah dipotong-potong sesuai ukuran kolam yang akan dibuat. Penyatuan kerangka ke tiang menggunakan paku atau dapat pula dengan cara diikat menggunakan tali atau kawat
  • Bahan bambu dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran untuk kemudian diletakkan pada kerangka
  • Atur kemiringan ke salah satu sudut kolam untuk memudahkan pengeringan dan pemanenan ikan lele
  • Pasang terpal sesuai ukuran kolam. Terpal harus terpasang dengan baik hingga rapat ke tepi. Bagian sudut kemudian dilipat
  • Pasang paralon sebagai saluran pembuangan air pada salah satu sudut yang telah diatur kemiringannya. Terpal disobek sedikit berbentuk bintang agar dapat dipasang bengkokan pipa
  • Isi kolam dengan air bersih sesuai kebutuhan ikan lele. Periksa kembali kondisi kolam untuk memastikan telah kokoh dan tidak ada kebocoran.

kerangka bambu

Kolam terpal dengan kerangka bambu ini ada yang berbentuk bulat dan persegi. Kolam terpal berbentuk bulat lebih kokoh menahan beban air daripada yang berbentuk persegi. Pengeringan dan pemanenan dapat dilakukan lebih mudah. Kolam terpal berbentuk bulat ini lebih cocok dengan dengan teknik budi daya bioflok yang menerapkan tebar padat. Kolam terpal berbentuk persegi mampu memaksimalkan penggunaan lahan karena dapat menjangkau setiap sudut dan dapat disusun dempet. Volume air kolam lebih banyak dan biaya pembuatannya lebih murah daripada kolam berbentuk bulat. Dapatkan info mengenai kolam ini di jual kolam terpal.